تربیت بی کلام

ویژه دبیران محترم تربیت بدنی و دانش آموزان عزیز

هوش سازمانی وپرسشنامه هوش سازمانی

چشم انداز استراتژیک                                                                         1-آیا سازمان شما در حال حاضر اقدام به تدوین استراتژی می کند؟ 2-فرایند منظم و رسمی برای بررسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید

طرح درس سالیانه آموزش بازی والیبال

      ماهها هفته ها روز و تاریخ برنامه موضوعات و عنوانهای درس هدفهای کلی درس فعالیتهای دیگر و موارد لازم مهرماه اول یکشنبه   جلسه اول -       معارفه و آشنایی و بررسی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 199 بازدید
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
3 پست