طرح درس سالیانه آموزش بازی والیبال

 

 

 

ماهها

هفته ها

روز و تاریخ برنامه

موضوعات و عنوانهای درس

هدفهای کلی درس

فعالیتهای دیگر و موارد لازم

مهرماه

اول

یکشنبه   جلسه اول

-       معارفه و آشنایی و بررسی رفتار و روش و سابقه ورزشی و تیمی و تجربه مسابقاتی.

-       خوش آمد گویی به واحد آموزش مدیر و آغاز سال تحصیلی

-        دادن اطلاعات و تذکرات لازمه در زمینه نوع پوشش در ساعات ورزش (کفش و لباس ورزشی)

-        صحبت درباره آمادگی جسمانی

-       شناسایی دانش آموزان و بررسی رفتار ورودی برنامه ریزی تیمی و مسابقاتی

-       تهیه پرونده و شناسنامه ورزشی دانش آموزان

-        ایجاد حس آرامش و اعتماد به نفس کاربرد کفش و لباس مناسب توسط دانش آموزان و جلوگیری از صدمات و حوادث احتمالی (آسیبهای ورزشی)

-        آشنایی دانش آموزان با آن

-       ثبت در دفتر شخصی دبیر

-       مشخص کردن دانش آموزان مشکل دار جسمی و حرکتی و انواع بیماریها در آنها

-       رعایت بهداشت و نظافت البته ورزشی و همچنین رعایت اصول بهداشت فردی و محیطی

-       درک اهمیت آن در فراگیری مهارتها

مهرماه

دوم

جلسه دوم

-       اجرای ارزشیابی تشخیصی

      مشخص کردن برنامه کاری و فعالیتی و آموزشی نیم سال اول (معرفی مطالب آموزشی نیمسال اول)

-       مشخص کردن روال کار در هر جلسه آموزشی، تمرینی

-        مشخص کردن تیمهای کلاسی و مدرسه ای و گروه بندی کلاسها و تعیین سرگروه

-        آشنایی با روشهای کسب و توسعه و اندازه گیری آمادگی جسمانی

-       بررسی وضعیت ورودی و تعیین نقطه شروع آموزش (آشنایی با کلاس و سازماندهی)

-       روش شدن آموزشها و بحثتهای موردنظر و تمرینات و ایحاد آمادگی در دانش آموزان طوریکه موارد آموزشی را بتوانند نام ببرند.

-       شفاف بودن نوع فعالیت در هر جلسه و همچنین رعایت موارد تذکر داده شده در هنگام آموزش و انجام تمرینات

-       مشخص شدن برنامه مسابقاتی و ایجاد شوق و حرارت بیشتر در فراگیری آموزشها و انجام تمرینات برای کسب موفقیت انفرادی یا تیمی

-       دستیابی به موقعیت برتر یعنی تیم مدرسه.

-       ایجاد حس تعاون و همکاری و مشارکت در فعالیتهای ورزشی

-       ایجاد حس مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی در فعالیتها خصوصاً ورزشی

-       تهیه تست آزمون تشخیصی

-       استفاده از مطالب تهیه شده توسط خود دانش آموزان و یا دبیر خارج از کلاس

-       وسایل موجود در یک کلاس درس

-       رعایت موارد تذکر داده شده از کلاس هنگام آموزش تا حیاط یعنی هنگام تمرینات (خروج از کلاس بدون مزاحمت برای دیگران و همینطور راهرو و در حیاط مدرسه)

-       تیم مدرسه (تیم منتخب از کلیه دانش آموزان است)

-       گرم کردن کامل بدن قبل از شروع تمرینات و آموزش مهارتها و سردکردن بدن بعد از خاتمه درس مهارت

-       تشویق دانش آموزانیکه تلاش در جهت انجام مسئولیتها دارند.

-       و همچنین استفاده از دانش آموزانی که احترام به قوانین و مقررات را دارند و تلاش برای گسترش آن در بین همه

-       تلاش برای کسب آمادگی جسمانی

مهرماه

سوم

/ 1 نظر / 199 بازدید
نگار

عاليه ممنون واسه دقتتون عاليه