تربیت بدنی تلفیقی در آموزش و پرورش

جایگاه فعالیتهای تربیت بدنی درآموزش تلفیقی

امروزه دانش تربیت بدنی و علوم ورزشی در نظام آموزش و پرورش جهان جایگاهی بس مهم و پر اهمیت یافته است زیرا  با پایه گذاری ورزش و شروع آن در مدارس ، کودکان و نوجوانان ( عادی و استثنایی ) تحت نظر مربیان تربیت بدنی مهارت های ورزشی را کسب می نمایند . از این رو لازم است تربیت بدنی که جزء جدا ناشدنی نظام آموزش و پرورش دنیای کنونی است ، برخوردار از آخرین و متداول ترین شیوه ها و روش های صحیح تدریس تربیت بدنی باشد تا بتواند جوابگوی مشکلات دانش آموزان به ویژه   دانش آموزان استثنایی در امر یادگیری و مهارت های ورزشی باشد .

کشورهای مختلف جهان با تجدید نظر در شیوه های نظام آموزش و پرورش کودکان دارای ناتوانی قدم هایی را برای بازگرداندن دانش آموزان استثنایی به بستر عادی برداشته اند . در کشور ما نیز علاوه بر مدارس خاص ، تعدادی از دانش آموزان نیز تحت شرایطی ویژه در مدارس عادی (تلفیقی) در کنار سایر دانش آموزان مشغول به تحصیل هستند . این دانش آموزان در مدارس عادی همراه با دانش آموزان عادی و با همکاری معلمان رابط که از سوی مدیریت آموزش و پرورش استثنایی تعیین می شوند ، به تحصیل می پردازند و علی رغم محدودیت های جسمی و حسی نسبت به سایر دانش آموزان استثنایی از هوش بالاتری برخوردار بوده و قادر به فراگیری آموزش های لازم در کنار سایر دانش آموزان عادی می باشند .

تدریس درس تربیت بدنی دانش آموزان تلفیقی بر عهده مربیان ورزش مدارس عادی است که با بررسی های به عمل آمده ، به جهت عدم شناخت آنان از ورزش های خاص معلولان ، غالباً برنامه مدونی برای حضور فعال دانش آموزان مورد نظر در فعالیت های تربیت بدنی در ساعات درس ورزش مدارس وجود ندارند . لذا باید با نگاهی ویژه به بخش تربیت بدنی دانش آموزان استثنایی در مدارس عادی " تلفیقی " برای رفع مشکلات و موانع موجود چاره اندیشی به عمل آید تا این واحد درسی که از اهمیت خاصی " در حفظ سلامت و پیشگیری از عارضه معلولیت " برخوردار می باشد ، همانند سایر دروس آموزشی مورد توجه قرار گیرد .

در یکپارچه سازی ، آموزش تلفیقی بدین معنی نیست که دانش آموزان دارای ناتوانی مجبور باشند با دانش آموزان عادی به رقابت های ورزشی بپردازند . بلکه باید فرصتی را برای آنان با توجه به علایق و توانایی هایشان ، جهت حضور در این گونه فعالیت ها فراهم ساخت . لذا برای همسان سازی آموزش ها ، آموزش تلفیقی و فراگیر نباید منحصر به گروه خاصی از دانش آموزان باشد . بلکه باید زمینه برای تمامی دانش آموزان با داشتن معلولیت در مدارس عادی فراهم شود . در کشور ما نه تنها اقدام های انجام شده در مورد تلفیق در سطح بسیار محدود و اولیه هستند ، بلکه امکانات آموزش و پرورش ویژه ، نیز متناسب با تعداد دانش آموزان استثنایی در مدارس عادی (تلفیقی) در سطح کشور نیست . بنابراین نیاز به رویکردی کلی در برنامه ریزی و فعالیت های آموزشی و پرورشی به ویژه تربیت بدنی و ورزش دانش آموزان با روش تلفیقی در سطح گسترده و وسیع تر می باشد .

 

/ 0 نظر / 32 بازدید