طرح درس تربیت بدنی در دوره ابتدایی

وسایل مورد نیاز

توپ به تعداد نیمی از دانش آموزان لباس در دو رنگ جعبه کمک های اولیه- تور مینی والیبال- سوت کرنومتر - تخته تعادل- حلقه هولا هوپ- تشک (ترجیحا" با توجه به امکا نات ) فضای مناسب

 

آمادگی سازمانی

(۳دقیقه)

 

 

 

 

 

 

 

 رفتن به موقع مربی  به فضای آموزشی همراه با جعبه کمک های اولیه  در جهت استفاده بهینه از زمان  و سپس مربی از لحاظ بهداشتی و ایمنی فضای آموزشی و وسایل مورد استفاده را بازدید و کنترل می کند. دانش آموزان لباس خود را در کلاس یا رختکن سالن تعویض می کنند و سپس توسط مربی به سمت حیاط مدرسه یا سالن هدایت می شوند.شروع کلاس با نام خدا  وسلام و احوال پرسی و حدیث(دعا) مرتبط با سلامتی و ورزش آغاز می گردد(توجه :در صورت وجود مناسبت  مهم   توسط مربی اشاره می شود)- نحوه استقرار دانش آموزان در زمین به صورت ستونی به ترتیب شماره هایی که از قبل تعیین شده، می باشد و به همین شکل حضور و غیاب به ترتیب شماره انجام می شود( توجه: مربی از غیبت  دانش آموزانی که در جلسه قبل در کلاس حضور نداشته بودند جویا می شود) بازدید  مربی از نظم و نظافت صف بندی و بررسی ناخن و وسایلی که از لحاظ ایمنی خطر آفرین است(ساعت مچی، عینک،انگشتر،...)  مربی حالات روحی و جسمی دانش آموزان را بررسی می نماید (  به عنوان مثال دیشب را راحت خوابیده اند یا آمادگی برای ورزش کردن را دارند ، هیچ مشکلی نداشته باشند و ...)  ومربی لباس و کفش ورزشی دانش آموزان را از لحاظ ایمنی کنترل می کند ومسائل ایمنی  و اخلاقی را گوشزد می کند  و به دانش آموزان می گوید که یکدیگر را هل نداده و به دوست خود احترام بگذارند ( اسامی افرادی که فاقد لباس و کفش مناسب اند نیز یادداشت میگردد )  مربی در رابطه با مهارتی که باید آموزش داده شود ،یادآوری میکند. سپس دانش آموزان با  لباس های متحد الشکل وپیشانی بند های متبرک شده به نام ائمه اطهار(ع) و با توجه به تعداد ، گروه بندی شده و سرگروه ها را مشخص می نماییم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آماده سازی (گرم کردن)

(۱۰دقیقه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمومی

(۵دقیقه)

 

دانش آموزان  به صورت ستونی یک دور در سالن یا حیاط مدرسه راه می روند سپس با دوی نرم به حرکت خود ادامه داده و همنوا با مربی شعر گرم کردن را جواب می دهند. (بشمار:یک،دو،سه.  بزن: دست،دست،دست.  بکوب:پا ،پا، پا.  بخند: ها ،ها ، ها.  بگو: نرمش را ، همگی: دوست داریم. هدف : گرم کردن) در حین را ه رفتن توپ والیبال را بین دانش آموزان داده  تاتوپ را لمس کرده و با اندازه و حجم آن آشنا شوند، به صورت امدادی توپ را  از بالای سر رد و بدل کرده به نفر آخر برسد و آخرین نفر با سرعت به جلوی نفر اول آمده و حرکت را

ادامه میدهد تا هر کس به سر جای خود برسد و تعداد توپ ها را در حین حرکت  به دو و در ادامه به سه توپ اضافه می نماییم. سپس دانش آموزان به ستون شده و حرکات کششی را با شعر مربی انجام می دهند.

 

یک روز دیگه شروع شده باز )در جا دو رفتن)، بچه ها بیاین ای گلهای ناز ،   بازم دوباره وقت نرمشه(دستا کشیده به طرفین)  ، یک و دو سه مثل همیشه  ،  شماره یک دستا به جلو  ،  شماره دو دستا به بالا ، شماره سه دستا به کنار    شماره چهار  دستا به پایین  ،  یک دو سه چهار (دوبار)  ،  هر دست داره چند انگشت(دستا کشیده به جلو   )  ، پنج انگشت،پنج انگشت(باز و بسته کردن انگشتان) ،  با همدیگه که جمع شه  ، میشه مشت ، میشه مشت (چرخش مشت)  بشین و پاشو یک پا به عقب(حرکت فرشته به مدت ده ثانیه)  ،  با چشم بسته بپا نیافتی .بشین و پاشو یک پا به جلو(تعادل ایستا) ،  عقب نمونی ،  زود باش و بدو  ،  ورزش بکنی شاداب میمونی  ، مریض نمیشی  ،خواب نمیمونی. با چند نفس عمیق به حرکات کششی پایان میدهیم.

/ 0 نظر / 22 بازدید