هوش سازمانی وپرسشنامه هوش سازمانی

چشم انداز استراتژیک                                                                        

1-آیا سازمان شما در حال حاضر اقدام به تدوین استراتژی می کند؟

2-فرایند منظم و رسمی برای بررسی دقیق محیطی وجود دارد ؟(بررسی روند ها ، فرصت ها و تهدید ها )

3-در سازمان شما مدیران ارشد هر سال استراتژی های سازمان را مورد بررسی و تجدی نظر قرار می دهند؟

4- مدیران عالی پیشنهاد قابل قبولی درباره تعهد سازمان در قبال بازار به عنوان مساله ای استراتژیک ارایه می نمایند؟

5-آیا چشم انداز ، بیانیه ماموریت و خط مشی های کلیدی برای هدایت سازمان وجود دارد؟

6- مدیران بیانیه ماموریت و چشم انداز سازمان را چراغ راه خود در تدوین تصمیم گیری های کلیدی سازمان قرار می دهند؟

7- سازمان برای شناسایی ، رشد و ارتقای مدیران و صاحب نظران استراتژیست از یک برنامه منظم تبعیت می کند؟

سرنوشت مشترک

8-آیا مدیران کارکنان را در برنامه ها ، مسایل مهم و نتایج عملیات سهیم می کنند؟

9-کارکنان در همه سطوح ف ایده اصلی کار و استراتژی کلی سازمان را درک می نمایند ؟

10-کارکنان در بخش های مختلف به طور کلی در انجام کارها به یکدیگر کمک می نمایند ؟

11-کارکنان احساس تعلق خود به سازمان و این که جزیی از سازمان هستند را بیان می نمایند ؟

12-کارکنان قبل از ایجاد حس مخالفت و خصومت ، احساس شراکتشان در امور را با مدیریت در میان می گذارند ؟

13-کارکنان بای موفقیت به چشم انداز سازمان اعتقاد دارند ؟

14-اکثر کارکتان ارتباط خود را به طور بالقوه ای با دوام و مستمر می بینند ؟

میل به تغییر

15-محصولات و خدمات به طور مستمر در حال رشد و هماهنگ شدن با تغییر ات محیط کسب و کار می باشند ؟

 

16-ساز و کارهای حمایت از نوآوری در سازمان وجود دارد (تیم های توسعه محصول جدی ، برنامه های

پیشنهادی کارکنان و ...)؟

17-کارکنان در جهت یافتن راه های بهتر انجام کارهایشان تشویق می شوند؟

18-به افراد در سطوح مختلف اجازه ی سوال کردن درباره راه های پذیرفته شده انجام کار داده می شود؟

19-سیستم اداری حاکم بر سازمان (بوروکراسی ) در حداقل رشد نگه داشته شده است ؟

20-مدیران سازمان مایلند اشتباهات خود را بپذیرند و فعالیت های نادرستی که به اتمام نرسیده است را رها

کنند؟

21-مدیریت ، فضای لازم برای پذیرش تغییر و ایده های جدید را به وجود آورده است ؟

روحیه

22-کارکنان  در مجموع کیفیت زندگی کاری در سازمان را در حد بالایی تلقی  می نمایند؟

23-کارکنان معتقدند که مدیریت ، بهترین تاثیر را در روحیه شان دارد؟

24-کارکنان از کارکردن در این سازمان احساس بالندگی و افتخار می کنند؟

25-آیا کارکنان  به منظور دستیابی به موفقیت و تحقق اهداف سازمان ؛ مایلند تلاشی فوق العاده از خود نشان دهند ؟

26-کارکنان خوشبینی خود را در ارتباط با فرصت های ترقی و پیشرفت سازمان ابراز می نمایند ؟

27-مدیران ، وظایف شغلی خود را با علاقه و خوشبینی دنبال می کنند ؟

28-الگویی از تحرک و تعهد مدیران در ذهن کارکنان وجود دارد ؟

اتحاد و توافق

29-ساختار کلی سازمان در مجموع مناسب ماموریت (رسالت) سازمان می باشد ؟

30-سیاست ها ، رویه ها و مقررات روشنی در ارتباط با اولویت های کلیدی فعالیت سازمان وجود دارد ؟

31-فرآیند های انجام کار ، عملکرد و بهره وری کارکنان را به جای ایجاد مانع تسهیل کرده  است؟

32-سیستم ها و ابزارهای اطلاعاتی، کارکنان را در انجام موثر کارهایشان توانمند نموده است ؟

33-سیستم های اطلاعاتی کارکنان را قادر به خلق ارزش (اقتصادی ) برای کاربران می نماید؟

34-اختیار و مسئولیت تا حد امکان تا پایین ترین سطح سازمان تفویض شده است ؟

35-ماموریت های بخشی به شکلی است که به جای ایجاد تعارض و تضاد درونی ، موجب همکاری  و هماهنگی

 شود ؟

کاربرد دانش

36-فرآیند های فرهنگی مشخصی که به واسطه آن ، افراد در دانش و تبادل اطلاعات مهم کسب و کار شریک

و سهیم باشند ، وجود دارد؟

37-مدیران علاقه و قدر دانی خود را نسبت به دانش و تحصیلات کارکنان به عنوان منابع کلیدی و مهارت های

 کاری نشان می دهند ؟

38-مرزهای سازمانی در برابر ایده ها و اطلاعات نفوذ پذیرند ، به طوری که افراد مجاز باشند آنچه را می آموزند

با دیگران در میان گذارند نه آنکهاطلاعات را پنهان نمایند ؟

39-سیستم های اطلاعاتی  ف یک جریان گسترده و مفید  اطلاعات عملیاتی را حمایت می کنند ؟

40-مدیران عالی و سایر مدیران و کارکنان ستادی به طور مستمر آخرین ایده های کسب و کار ، روندها و

نتایج تحقیقات مرتبط با آن را مطالعه می کنند ؟

41-در سازمان  برنامه هایی به منظور حمایت مداوم از یادگیری و بهبود دوره خدمتی (بهبود مسیر ترقی کارکنان )

برای همه کارکنان وجود دارد ؟

 

42-مدیران برآورد و درک کاملی از مهارت های فردی گوناگون ، صلاحیت ها و شایستگی ها و دانش موجود

کارکنان در واحد هایشان دارند ؟

فشار عملکرد

43-کارکنان در همه سطوح درک واضحی از اینکه نقش ها و مسئولیت های انها چیست و چه انتظاری از همکاری

آنها می رود ، دارند؟

44-مدیران و سرپرستان در زمینه اهداف ، مقاصد ، و انتظارات به نحوی واضح و مستمر با یکدیگر مرتبط باشند ؟

45-سرپرستان برای حل مشکلات کاری کارکنان سریعا اقدام می نمایند؟

46-مدیران عالی و میانی اقدام به اصلاح یا عزل مدیران ناموفق می نمایند ؟

47-کارکنان درباره عملکردشان بازخوردی دریافت می نمایند؟

48-کارکنان احساس می نمایند که کارشان در موقعیت سازمان موثر است ؟

49-کارکنان معتقدند که جبران خدمت( پرداخت حقوق و ...) و موفقیت های شغلیشان به نحوی عادلانه وبر اساس عملکرد کارشان تعیین می شود ؟

 

 

/ 0 نظر / 35 بازدید