پرسشنامه عزت نفس آیزنک

پاسخ دهنده عزیز، پرسشنامه زیر شامل 30 سئوال است . به طور کلی سعی کنید با اولین برداشتتان از پرسشها بدانها پاسخ دهید . کوشش نمایید پاسخهایتان به صورت «آری» یا «خیر» باشد . تنها در مواردی که امکان تصمیم گیری برایتان دشوار است پاسخ «؟» را علامت بزنید .

1- آیا به اندازه دیگران در کارهای خود موفقیت دارید ؟

2- ایا در زندگی تان چیزهایی وجود دارد که به آنها افتخار کنید؟

3- آیا اغلب اوقات احساس می کنید در زندگی ناموفق بوده اید ؟

4- آیا دچار احساس خود کم بینی هستید؟

5- به طور کلی آیا به خود اطمینان کافی دارید؟

6- آیا اغلب آرزو می کنید ای کاش شخص دیگری می بودید؟

7- وقتی قرار باشد در برابر عده ای صحبت کنید آیا احساس نگرانی می کنید که ممکن است بخوبی از عهده این کار برنیاید ؟

8- آیا احساس می کنید که مایلید خیلی چیزهای زندگی تان تغییر کند ؟

9- آیا فکر می کنید که روی هم رفته مردم شما را دوست دارند؟

10- آیا به تصمیمهای خود بسیار اطمینان دارید؟

11- آیا در نظر خودتان آدم باارزشی هستید؟

12- آیا اغلب اوقات نسبت به کارهایی که کرده اید احساس شرمساری می کنید ؟

13- آیا وقتی به عکسهایتان نگاه می کنید ، اغلب ناراحت می شوید و فکر می کنید که هیچ وقت قیافه شما را خوب نشان نمی دهد؟

14- آیا در میان خانواده تان کسی هست که در شما این احساس را ایجاد کند که آدم چندان خوبی نیستید ؟

15- اگر کسی از کارهای شما انتقاد کند خیلی ناراحت می شوید؟

16- آیا فکر می کنید که مردم دوست دارند شما دور و برشان باشید، چون شما را آدم مفیدی می دانند ؟

17- آیا اغلب اوقات درباره ارزش و شایستگی خود تردید می کنید ؟

18- وقتی که دیگران از شما تعریف می کنند آیا در صداقت آنها شک می کنید ؟

19- گاهی وقتها پیش آمده است که از ترس تمسخر و انتقاد دیگران، نظریات خود را بیان نکرده اید؟

20- آیا به طور کلی در موقعیتهای اجتماعی خود را فردی خجالتی می دانید و از این مسأله نگرانید؟

21- آیا حتی در برابر افرادی که مقام اجتماعی پایین تری از شما دارند احساس حقارت می کنید؟

22- آیا معمولاً احساس می کنید می توانید کارهایی را که دوست دارید با موفقیت انجام دهید؟

23- آیا از شکل و قیافه خود راضی هستید؟

24- آیا در برخورد با دیگران معمولاً خاموش می مانید، چون می ترسید حرفهای شما سبب شود که مردم شما را دوست نداشته باشند؟

25- آیا معمولاً برایتان مشکل است کارهایتان را طوری انجام دهید که مورد تأیید و تحسین دیگران قرار گیرد؟

26- آیا زیاد پیش می آید که احساس کنید سعی دارید خودتان را بهتر از آنچه هستید نشان دهید؟

27- آیا گاهی احساس می کنید که هرگز نخواهید توانست کاری را درست انجام دهید؟

28- آیا گاهی اوقات احساس می کنید که مردم از شما سوء استفاده می کنند ؟

29- آیا شما دست کم در حد عادی برای خود ارزش و احترام قائل هستید؟

30- آیا فکر می کنید شخصیت شما برای جنس مخالف جذاب باشد .

/ 5 نظر / 127 بازدید
زیــبــا جـــونـــ

سلام دوست عزیز خوبی؟! میگم من آپم حتما به وبلاگم سر بزن،یه خبر داغ دارم یه خبر داغ دارم [نیشخند] بدو بیاها! کارت دارم،اومدی حتما هم عضو شو تا بفهمی [نیشخند][قلب] منتظرتم!!!

ممنونم

ممنونم

بهروزی

سلام داشتم برای پایان نامم دنبال پرسشنامه عزت نفس آیزنک می گشتم که تو وبلاگ شما پیداش کردم واقعاَ ازت ممنونم وجودتو شکر